Solvita Olsena (Dr.iur., MD) ir LU Medicīnas fakultātes asociēta profesore sabiedrības veselībā un veselības tiesībās. Viņa ir veselības tiesību eksperte ar ievērojamu pieredzi kā akadēmiskajā, tā juridiski praktiskajā darbā.

Solvitas Olsenas akadēmiskās intereses un pētniecības tēmas ietver cilvēktiesībās balstītu pieeju veselības aizsardzībai, tiesības uz veselību un veselības aprūpi, pacientu tiesības un pacientu drošību, garīgās veselības aizsardzības tiesības, veselības datu aizsardzību, e-veselības tiesiskos aspektus. Viņa pēta arī Covid-19 ierobežošanas tiesības.

Solvita Olsena ir Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas novēršanai locekle un arī zvērināta advokāte.

Projekta ietvaros Solvita Olsena ir gan projekta vadītāja, gan vadošā pētniece tiesību un ētikas daļā.  S.Olsena plāno un vada kopējo pētniecības darbu šajā projektā, koordinē pētnieku komandas darbu, kā arī gatavo  projektam ziņojumus un pētniecības darbu nodevums. Viņa veic pētāmās tēmas starptautiskā regulējuma un starptautiskās prakses izpēti, pēta lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzības iespējas ES pārrobežu gadījumos, piedalās aptauju izstrādē un iegūto datu analīzē. Viņa vada rekomendāciju izstrādi valsts un veselības aprūpes  institūcijām, prezentē pētījumu rezultātus dažādās auditorijās.