2022.gada 25.-26.martā norisināsies starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, kas ir lielākā Latvijas Universitātes 80.starptautiskās zinātniskās konferences sekcija.

Konferencē ar saviem pētījuma rezultātiem piektidien, 25.martā, dalīsies arī mūsu projekta pētnieces. Tiks prezentēti sekojoši referāti:

  1. 25.03. plkst. 13:30 Olsena S., Loseviča M. Application of informed consent waiver for the involvement of persons with limited capacity in clinical research.
  2. 25.03. plkst. 13:40 Kadile L. Legal nature of agreements in health care.

Jāizceļ, ka konference notiks angļu valodā! Informācija par reģistrēšanos pieejama konferences mājaslapā: https://www.mf.lu.lv/petnieciba/konferences/international-scientific-conference-on-medicine/

Epidemioloģiskās drošības apsvērumu, kā arī ceļošanas ierobežojumu dēļ pasākums tiks organizēts un visas sesijas notiks tiešsaistē.