Pētnieces Laura Kadile un Marina Loseviča izcīna dalību Itālijas konferencē Katānijā

Laika posmā no 27.-28.septembrim, pētnieces Mg.iur. Laura Kadile un Dr. Marina Loseviča uzstāsies ar pētījuma rezultātiem starptautiskajā konferencē "One Health: A systemic approach to managing urban and natural resources", kas norisināsies Katānijā, Itālijā. 

Pētījuma rezultātus klātienē Itālijā prezentēs pētniece L.Kadile, uzstājoties ar referātu: "Healthcare quality indicators as a tool for safeguarding patient with limited capacity and physician rights". Referāts tiks prezentēts konferences 3.sadaļas ietvaros: "One health as part of adaptation and human rights".

Konferences mērķis ir veicināt sadarbību starp pētniekiem, ekspertiem un studentiem, lai aktivizētu savstarpējus sinerģiskus dialogus starp disciplinārām pētniecības jomām un darbības sfērām.

"Viena veselība" konceptuālais ietvars un "Vienas veselības" pieeja būs konferences dialogu centrā. Pilna konferences programma pieejama šeit: http://onehealthconference.it/wp-content/uploads/2022/09/OneHealth-Conference-2022-FinalProgram_detailedDEF.pdf 

Konferencē prezentētā referāta preprintu var iepazīties šeit: https://www.researchgate.net/publication/363567078_Healthcare_quality_indicators_as_a_tool_for_safeguarding_patient_with_limited_capacity_and_physician_rights

Publikācija konferences izdotā zinātnisko rakstu krājumā jau drīzumā.