Marī Amosa (Mari Amos) ir igauniete, kura absolvējusi Tiesību institūtu  Igaunijā, ieguvusi maģistra grādu Eiropas studijās Lundas Universitātē Zviedrijā, kā arī maģistra grādu sabiedrības veselībā Tartu Universitātē, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības garīgajai veselībai. Papildus eksperte ir ieguvusi Igaunijas Diplomātijas skolas diplomu, kā arī Tallinas Tehnoloģiju universitātes mikrogrādu publiskā sektora stratēģiskajā vadībā un politikas analīzē. Šobrīd viņa Igaunijas Biznesa skolā studē veselības aprūpes vadību.

Savas karjeras laikā M.Amosa ir strādājusi dažādās valsts iestādēs Igaunijā, galvenokārt veselības aprūpes un sociālās politikas jomā. Viņa ir arī piedalījusies Igaunijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē komandā kā kontaktpersona Eiropas Parlamentam kopā ar ENVI, EMPL un FEMM komitejām. Eksperte ir koordinējusi vairāku Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanu Igaunijā ar veselību saistītās jomās, īpašu uzmanību pievēršot informētas piekrišanas aspektam pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumos.

Papildus M.Amosa astoņus gadus bija ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas locekle, tās Eiropas reģionālās komandas vadītāja, kā arī veselības darba grupas locekle. Eksperte īpašu uzmanību pievērsusi ar garīgo un somatisko veselību saistītiem aizturēšanas aspektiem. Pašlaik viņa ir Eiropas komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas novēršanai locekle.