EAHL 2022

Laika posmā no 2022.gada 20.-22.aprīlim Gentes (Gent) pilsētā Beļģijā norisināsies Eiropas veselības aprūpes tiesību 8.konference, ko organizē Eiropas Veselības aprūpes tiesību asociācija (EAHL) un Gentes Universitāte. Vadošā projekta pētniece S.Olsena un projekta pētniece L.Kadile ir izturējušas pieteikumu atlasi un saņēmušas apstiprinājumu par dalību konferencē, uzstājoties klātienē ar diviem referātiem:

1)  Laura Kadile: "Lemtspējas novērtēšana pacientiem ar spēju traucējumem Covid-19 pandēmijas laikā Latvijā";

2) Solvita Olsena: "Tiesiskais regulējums, kas paredz pacientu lēmumu pieņemšanas spēju novērtēšanu psihiatrijā kā solis ceļā uz veselības aprūpes kvalitāti".

Papildus tam, pētniece L.Kadile piedalīsies doktorantu sesijā, kas klātienē norisināsies konferences ietvaros. Kopīgajās diskusijās ar vairāku valstu jaunajiem zinātniekiem, L.Kadile izcels lemstpējas institūta ieviešanas nepieciešamību Latvijā, kā arī lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzības nepieciešamību.