Laika posmā no 2022.gada 7.-9.jūnijam mūsu pētnieces dosies uz Pasaules 7.lemtspējas kongresu Edinburgā, Skotijā, kur pārstāvēs Latviju un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti.

Pētnieces prezentēs projekta ietvaros iegūtos pētījuma rezultātus, uzstājoties ar referātu “The Committee for the Prevention of Torture and Inhuman Treatment`s (CPT’s) Jurisprudence on Capacity and Incapacity of People in Detention”.

Kongresā piedalīsies dažādu jomu profesionāļi – juristi, ārsti, sociālie darbinieki un pētnieki. Tostarp, spējās ierobežotu cilvēku aizgādņi. Kongresa tēma aptver lēmumu pieņemšanas institūtu, jo īpaši lēmumu pieņemšanu apstākļos, ja lēmuma pieņēmēja spējas ir traucētas. Tie, piemēram, ir cilvēki ar attīstības traucējumiem, kognitīviem traucējumiem, demenci vai garīga rakstura traucējumiem. Kongresa virsmērķis ir vērsts uz šo cilvēku aizsardzību un tiesību nodrošināšanu. Kongresa programma aptvers 26 valstu ieguldījumu lemtspējas institūta attīstībā visā pasaulē, sniedzot neizmērojamas diskusijas starptautiskā līmenī un iespējas tālāka pētījuma izstrādei.

S.Olsena un L.Kadile kongresā ņems aktīvu dalību, daloties ar saviem pētījuma rezultātiem un prezentējot detalizētu pārskatu par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības un soda novēršanai (CPT) praksi par to, kā CPT ziņojumos un rekomendācijās tiek risināta ierobežota spēja pieņemt lēmumus veselības aprūpē pēdējā piecgadē un vai vispār un ja jā, tad kā tiek izprasts lemtspējas institūts. Pētījuma rezultāti aptvers pacientus psihiatriskajās ārstniecības iestādēs un sociālajās aprūpes iestādēs.

Mūsu pētniecēm ir prieks pārstāvēt Latviju šāda mēroga zinātniskajā konferencē, daloties ar saviem pētījuma rezultātiem lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzībā ceļā uz lemtspējas institūta ieviešanu Latvijā.

Dalīties